Autor Subiect: PICAS te angajeaza in constructii  (Citit de 8934 ori)

0 Membri și 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

Offline tokyodream

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Mesaje postate: 4.003
  • Karma: 1
  • Gen: Bărbat
  • Acura-Honda
    • DAIMYO
PICAS te angajeaza in constructii
« : Iunie 28, 2014, 08:24:26 a.m. »http://www.picas.ro/ro_RO/web/picas/home

Informații generale

Proiectul PICAS (Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de muncă în sectorul construcțiilor)
este un proiect strategic destinat șomerilor și altor persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Proiectul este implementat prin intermediul a 4 centre regionale: București, Brașov, Galați și Iași. La aceste centre se pot adresa persoanele interesate din următoarele județe: Brașov, Brăila, Sibiu, Mureș, Călărași, Teleorman, Prahova, Ilfov, Galați, Constanța, Buzău, Neamț, Suceava, Bacău, Iași și Municipiul București.

Principalele servicii oferite de centrele PICAS sunt:

    Organizarea de cursuri de calificare, recalificare și perfecționare;
    Certificarea competențelor obține pe alte căi decât cele formale;
    Formare în utilizarea calculatorului și a Internetului;
    Consiliere în căutarea unui loc de muncă;
    Intermedierea angajării în sectorul de construcții.

 

Prin intermediul proiectului PICAS vor fi calificate, recalificate sau perfecționate cel puțin 480 de persoane. Participarea la cursurile de calificare este gratuită. Mai mult, persoanele care vor participa la aceste cursuri vor primi burse pe perioada derulării cursurilor și li se vor deconta cheltuielile de transport dacă se vor deplasa din alte localități.

De asemenea, alte 100 de persoane vor beneficia de recunoașterea competențele anterior dobândite. Este vorba de persoane care au învățat o meserie la locul de muncă, în țară sau străinătate, dar care nu au o diplomă sau un document care să le ateste competențele astfel dobândite și din această cauză au dificultăți în obținerea unui loc de muncă.

Proiectul centrelor PICAS este implementat de către un parteneriat între Fundația Casa de Meserii a Constructorilor, un partener transnațional, compania Sempla din Italia și Agenția Națională de Ocuparea Forței de Muncă.

http://www.picas.ro/web/picas/informatii-generale/

Obiective

Obiectivul General al proiectului PICAS

Îmbunătățirea capacității de ocupare a resurselor umane pentru sectorul de construcții prin dezvoltarea unor instrumente specializate de formare, acompaniere și motivare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă

Obiective Specifice

    Analizarea și monitorizarea pieței muncii din sectorul de construcții.
    Dezvoltarea unei soluții informatice pentru facilitarea întâlnirii cererii cu oferta de muncă din domeniul construcțiilor.
    Crearea unei rețele de puncte de informare și consiliere profesională specializate pentru șomeri sau persoane în căutarea unui loc de muncă din/în sectorul construcțiilor.
    Realizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfecționare pentru șomerii sau persoanele ce dețin (sau doresc sa obțină) calificări necesare în construcții.
    Certificarea competențelor obținute pe căi non-formale și informale pentru persoanele cu experiență în sectorul construcțiilor.
    Organizarea unor întâlniri între cererea și oferta de forță de muncă din domeniu.

http://www.picas.ro/web/picas/obiective/

Grup țintă

    Șomeri;
    Persoane în căutarea unui loc de muncă;
    Persoane care au părăsit de timpuriu școala.

 

Cei care au lucrat în construcții, dar și-au pierdut locul de muncă vor fi îndrumați, fie pentru a-și găsi un post ce solicită competențe pe care deja le dețin, fie către efectuarea unor cursuri de calificare sau perfecționare în calificări solicitate pe piața muncii din sector.

Persoanele care dețin competențe obținute pe căi non-formale și informale, în țară sau în străinătate vor putea să-și certifice aceste competențe prin intermediul proiectului sporindu-și astfel șansele de obținere a unui loc de muncă mai bun.

Tinerii care au părăsit timpuriu școala, precum și persoanele care nu au lucrat în construcții, dar sunt în căutarea unui loc de muncă vor fi motivați și orientați către cursuri de calificare pentru meserii din domeniul construcțiilor, urmând ca apoi să fie plasați în stagii de practică la companii de profil, oferindu-li-se, astfel o șansă în plus pentru inserția pe piața muncii.

http://www.picas.ro/web/picas/grup-tinta/

Activități

A I. Studii și analize cu privire la evoluția pieței muncii din sectorul de construcții.

A II. Organizarea unor seminare de transfer de know-how.

A III. Dezvoltarea unei aplicaţii informatice utilizând standardele web pentru facilitarea întâlnirii cererii cu oferta de muncă.

A IV. Crearea a 4 Centre PICAS - Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenţă Specializată.

A V. Organizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare a persoanelor din grupul ţintă.

A VI. Certificarea competențelor obținute pe căi non-formale și informale în domeniul construcțiilor.

A VII. Organizarea unor târguri de locuri de muncă pentru facilitarea întâlnirii dintre angajatorii şi cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

http://www.picas.ro/web/picas/activitati/

Misiune și valori

Viziune

Viziunea noastră se întemeiază pe un adevăr simplu, dar puternic și incontestabil: oamenii clădesc pentru alți oameni. Fie că este vorba de clădiri rezidențiale sau de birouri, de lucrări de infrastructură sau de alte lucrări inginerești, toate acestea sunt clădite de oameni, cu oameni, pentru oameni.

În spatele unui proiect se află mintea unui om sau mințile unei echipe de oameni. Drumul de la stadiul de proiect la finalizarea unei lucrări este realizat de alți oameni.

Chiar dacă în această aventură a transformării ideii în realitate sunt utilizate diverse utilaje și echipamente din ce în ce mai sofisticate, ele sunt mânuite tot de niște oameni. În final, clădirile, drumurile și orice altceva iese din mâna unor constructori vor fi utilizate tot de oameni.

Este firesc ca utilizatorii să își dorească lucruri de calitate, care să răspundă nevoilor lor și care să le asigure un cât mai ridicat confort material și spiritual. Din acest motiv foarte simplu, considerăm că oamenii trebuie puși întotdeauna pe primul plan. Ei nu sunt doar niște resurse printre altele, ci cea mai importantă dintre toate.

Oamenii trebuie cultivați, protejați și stimulați pentru a produce bunuri și servicii de calitate destinate altor oameni.

PICAS vor ajuta oamenii să se clădească pe sine.

 

Misiune

Punctele de Informare Consiliere și Asistență Specializată (PICAS) creează infrastructura necesară pentru ca întâlnirea dintre cererea și oferta de forță de muncă din sectorul de construcții să se realizeze rapid, eficient și durabil.

Calificarea, recalificarea, perfecționarea, recunoașterea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe căi non-formale precum și consilierea, motivarea și informarea privind piața muncii, sunt tot atâtea servicii specializate pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă în sectorul de construcții, și pentru companiile de profil angajatoare.

 

Valori

 

Profesionalism

Personalul centrelor PICAS este calificat și specializat, cu experiență relevantă în domeniul de activitate pentru care este angajat și va încerca să inspire clienților noștri aceeași pasiune pentru lucrul bine făcut.

 

Dinamism

Sectorul de construcții are o trăsătură unică ce-i conferă specificitate în raport cu orice alt sector economic : unitățile de producție sunt mobile, iar produsele sunt imobile. Forței de muncă din domeniu și operatorilor de profil li se cere să dea dovadă de mobilitate, dinamism și adaptabilitate.

 

Politețe

Personalul PICAS tratează fiecare client cu respect și solicitudine, încercând să-l sprijine cât mai rapid și eficient în demersurile pe care acesta le are de întreprins în vederea găsirii unui loc de muncă.

 

Discreție

Suntem respectuoși și discreți cu privire la viața personala a clienților noștri și nu dezvăluim datele cu caracter personal pe care ajungem să le culegem în activitatea curentă. Personalul PICAS își va cultiva empatia, străduindu-se de fiecare dată să înțeleagă situația complexă în care se află persoanele care și-au pierdut temporar locul de muncă.

 

Parteneriat

Ideea proiectului PICAS a fost generata de dorința și voința partenerilor sociali din sectorul de construcții de a dezvolta și crea mecanisme și structuri care sa asigure o mai buna inserție a forței de munca din sector. Ideea de parteneriat sta la baza întregului proiect, parteneriat vizând pe de o parte relația patronate – sindicate, angajator – angajați dar și ideea de parteneriat interinstituțional, proiectul fiind construit de o structura parteneriala, fiecare dintre cei trei parteneri din proiect aducând un plus de valoare prin aportul de expertiza din domeniul sau.

 

Cooperare

Dezvoltarea PICAS este rezultatul unei colaborări inter-instituționale. Cooperarea și încheierea de parteneriate cu alte instituții, organizații sau proiecte similare poate fi cheia succesului pe termen mediu și lung.

http://www.picas.ro/web/picas/misiune-si-valori/

Parteneri

   Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor (CMC), solicitantul proiectului, este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, cu activitate permanentă, înfiinţată în anul 2004 de către Casa Socială a Constructorilor împreună cu partenerii sociali (reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor relevante pentru sectorul construcţiilor).

 

CMC îndeplineşte rolul de Secretariat Tehnic al Comitetului Sectorial de Formare Profesională în Construcţii, acesta fiind format din 3 reprezentanţi ai patronatelor şi 3 reprezentanţi ai sindicatelor, for în  cadrul căruia se dezbat şi se stabilesc politicile de dezvoltare a resurselor umane din cadrul sectorului de construcţii.

www.cmc.org.ro

 

Sempla SRL (Italia), partenerul 1, este un grup cu peste 400 angajați și cu puncte de lucru în Milano, Florența, Siena, Torino, Parma, Roma, Palermo și Limerick (Irlanda). Societatea deține o experiență îndelungată în realizarea de aplicații informatice pentru gestionarea resurselor umane și în designul centrelor de tipul celui ce urmează a fi realizat în cadrul proiectului PICAS.

 

Sempla a fost implicată în numeroasele colaborări în domenii precum: piața muncii, consultanță organizațională, managerială și tehnologică. Societatea a proiectat, implementat și administrat Servicii de Resurse Umane și platforma tehnologică aferentă pentru una din cele mai mari bănci din Italia – Monte dei Paschi di Siena.

 

De asemenea, Sempla susține, în propriul centru din Santa Genoveffa (Toscana), dar și în diverse unități școlare locale, private și de stat, cursuri pentru persoanele aflate în căutarea unui prim loc de muncă și pentru șomeri proveniți de la centrele de ocupare a forței de muncă.

www.sempla.it

 


 

Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM), partenerul 2, este instituția publică responsabilă la nivel național de politicile de ocupare și formare profesională și are principal obiectiv creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și implicit scăderea ratei șomajului. În acest sens, deține o rețea teritorială de 41 de agenții județene, 88 de agenții locale și 156 puncte de lucru.

 

ANOFM furnizează o gamă largă de servicii destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de munca, precum: consiliere profesională, cursuri de formare profesională, servicii de preconcediere, mediere a muncii, consultanță pentru inițierea unei afaceri, subvenționarea locurilor de muncă în care sunt încadrate persoane din rândul categoriilor defavorizate, acordarea de credite avantajoase pentru crearea de noi locuri de muncă etc.

www.anofm.ro

http://www.picas.ro/web/picas/parteneri/

================

http://www.picas.ro/ro_RO/web/picas/cursuri-gratuite

Curs Zidar - pietrar - tencuitor


Curs Tinichigiu sisteme de acoperișuri și învelitori


Curs Tehnician devize și măsurători în construcții


Curs Sudor geomembrană


Curs specializare Montator fațade și pereți cortină


Curs Montator pereți și plafoane din ghips carton


Curs Montator materiale geotextile și geocompozite


Curs Manager Proiect Construcţii


Curs Lucrător finisor pentru construcții


Curs Izolator hidrofug


Curs Fierar betonist - montator prefabricate


Curs Dulgher – tâmplar – parchetar


Curs Constructor - montator structuri metalice


==========

http://www.picas.ro/ro_RO/web/picas/contact

PICAS NAȚIONAL

        E-mail: office@picas.ro Adresă: Strada Justinian, Nr. 11B, sector 2, București Telefon:  0740.691.527 ; 0740.691.527 ; 0721.626.210 ; 0721.626.210

PICAS București

        E-mail: bucuresti@picas.ro Adresă: Strada Fizicienilor  nr. 50, sector 3, București Telefon:  0721.62.62.10 ;  0721.62.62.10; 0740.69.15.27  ; 0740.69.15.27

Oradea
Centrul PICAS Brasov s-a mutat la Oradea
  E-mail: oradea@picas.ro Adresă: Strada Ady Endre nr. 56

Galați
E-mail: galati@picas.ro Adresă:

Str. Siderurgiștilor, nr. 9, Galați
Telefon: 0236.320.020; 0236.320.030 Mobil: 0754.26.43.29 Fax: 0236.320.011

Iași
Centrul PICAS Iasi s-a mutat la alta adresa.
E-mail: iasi@picas.ro

Adresă:

Bld. Tudor Vladimirescu, nr. 45A, Bloc B2, Iași
Telefon: 0232.475.003; 0232.475.005; 0232.475.007 Mabil: 0743.861.804; 0721.609.583============

Locuri de muncă în construcţii => http://www.picas.ro/web/picas/homeVerifica seria VIN a masinii tale prin CARVERTICAL:

 https://www.carvertical.com/ro/landing/v3?utm_source=aff&a=daimyo&b=0eb206ae

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal